ważny od dnia 15.11.2013 r.
Rawa Mazowiecka
PRZYJAZDY I ODJAZDY

PRZYJAZDY DOKĄD Stan. PRZEZ ODJAZDY
7:00 S 9:25F Biała Rawska 2 Babsk 11:50W 15:30W 17:00 S
7:33F 9:35S 15:03F 16:33S 17:40F 18:05S Biała Rawska 2 Lesiew 5:30S 6:20F 7:45F 12:30S 13:50F 16:15F
7:32F Brzeziny 1 Radwanka, Koluszki 14:40F
7:35S Brzeziny 1 Jeżów 14:35S 16:00 S
23:00xP Ciechanów 2 Warszawa 4:40x^
13:33S 17:13S Chodnów 2 Babsk, Biała R. 11:50S 15:30S
10:03L Grójec 2 Lesiw, Biała R. 11:00L^
9:15S Inowłódz 3 Chociw 12:30S
11:20(2,5) Jasień

10:30 (2,5)
8:55S Czerniewice

6:40S 13:40S
8:30S Cielądz 5 Pukinin 7:00S 13:25S
4:15Pż Karwia 3 W-wa, Gdynia 2:00Py kursuje od 12.07-31.08
2:00Py Katowice 3 Częstochowa 4:15Pż kursuje od 11.07-1.09
17:50bP Kudowa Zdrój 3 Tomaszów, Wrocław 9:40 anP^
20:05 Pł Krynica Morska 2 Warszawa, Elbląg 22:30 Pż^ kursuje od 30.06-1.09
22:30 Pż Kraków 3 Częstochowa 20:05 Py^ kursuje od 29.06.- 31.08
4:25Pan Lądek Zdrój 3 Tomaszów, Piotrków Częstochowa 22:15 anP^
9:04A 14:05F 14:30A 17:25Fć 19:30L 21:20 5,7 Łódź 1 Jeżów, Brzeziny 5:00F 7:25F^ 8:15A^ 12:00A^ 15:15L^ 17:20+ 18:00 5m
8:42F 15:47S 20:20F+ Łódź 1 Radwanka, Koluszki 8:00F 16:20F+m
8:30S Mszczonów 2 Kowiesy 6:55 S
8:15 S 15:35F Nowe Miasto 2 Babsk, Biała R. 14:10S
12:05F Nowe Miasto 2 Regnów, Sadkowice 9:50F 12:20F
10:57F Nowe Miasto 3 Rzeczyca 8:00 F
13:26F Nowe Miasto 2 Lesiew, Sadkowice 10:20F
11:36A Nowe Miasto 2 Domaniewice, Cielądz 9:15A^ 17:30Fć^
7:15F Nowe Miasto 2 Cielądz, Jankowice 15:20S
7:40S 17:15S Paprotnia 2 Lewin, Sadkowice 5:30S 15:35S
7:30L 14:45L Piotrków Tryb. 3 Czerniewice, Toma. 8:50A 19:25LP^
15:05S Radom 2 Cielądz, Nowe Miasto 6:30S
16:10 S Rzeczyca 3 Bartoszówka 14:40S
7:31F 12:15F 13:40 2,5W Rzeczyca 3 Chociw 10:00F 12:30 (2,5) 15:20F 17:00S
8:55 S (2,5) Regnów 2 Podskarbice Sz. 10:30(2,5)S
7:05S 12:35S 15:10 S Rossocha 5 Kurzeszyn 6:20 S 12:00S 14:35 S
19:24S Sadkowice 2 Regnów 11:45S
9:40S Sadkowice 2 Regnów, Lewin 17:50S
13;10S 14:50S Sierzchowy 2 Podskar. Kaleń 7:00S
13:10F Sierzchowy 4 Regnów, Cielądz 8:30F
7:33F 9:45F 16:35S 17:35S Sierzchowy 5 Cielądz, Sanogosz. 6:20S 11:55F 13:40S 15:30S 16:30S
5:25S 6:256 7:35F 8:45A 13:05F 20:15F Skierniewice 5 Nowy Dwór 4:40S 8:00A 10:20A 14:05A 15:20A 18:00F
6:45F 11:35F 13:35F 15:35F Skierniewice 5 Bus Stara Rawa 7:05F 12:05F 14:00F
10:50L 14:25A 16:10F 17:10L 18:15F Skierniewice 5 Stara Rawa 5:45F 6:35 6 9:10F 11:00S6 12:30L 17:20L
6:20S 7:40S 13:20S Skierniewice 4 Wilkowice 6:30S 8:00S 14:30S 15:45S 17:00F
7:55W 9:10F 13:30 6 15:45F 17:40F Skierniewice 4 Wilkowice, Głuchów 7:45W 12:10F 15:20W
6:30F 7:45S 7:40 6 11:00F Skierniewice 4 Głuchów 4:20S 7:45S 15:20S

Skierniewice 5 Kurzeszyn, Rosso. 19:10F
15:25S6 Skierniewice 5 Linków, Rossocha 6:35S 16:15S
4:30an Suwałki 2 Warszawa, Ełk 02:05anP^
5:20am Szklarska Porę. 2 Piotrków, Wrocław 23:15 anP^
6:38bP 7:35S 10:45b 12:10Fm 12:55b 14:45F 17:25F 18:20+ 19:54+ 20:35F 23:25 5 Tomaszów Maz. 3 Czerniewice, 5:30e 9:106 10:50B 11:35b ^ 12:40FEm^ 14:35 7d 14:35bv^ 15:20F 17:20B 18:20bv^ 20:20 7v^ 21:205 21:50+bv^
7:35Fm 15:35Fm Tomaszów Maz. 3 Chociw, Lipie 8:30Fm^ 16:00Fm^
12:00S Tomaszów Maz. 1 Żelechlinek 8:30S 10:00F
4:40xP Zakopane
Katowice, Żywiec 23:00xP^
8:10A 15:10L Warka 2 Biała R., Grójec 14:30A^ 19:30L^
02:05an Wrocław 1 Łódź, Sieradz 4:30 anP^

Wrocław 3 Czerniewice,Tomasz 13:25Lv ^
8:53bP Wieluń 3 Tomaszów,Piotrków, 15:52bP^ 00:22 7E^

Warszawa 3 Babsk 6:40bP^
9:076 9:35 aP 10:45F 11:35bv 13:20bnP 14:30+ 14:35b 15:50bP 17:15 b 18:15F 18:20bv 19:25dv 20:20 7v 21:15NnP 21:22b 21:50+b 22:15anP 23:15anP 23:26+ 00:20 7E Warszawa dw. Zachodni 2 Mszczonów 4:25anP^ 5:25Pnh^ 17:50LP^
2 Mszczonów, Babsk 4:45A 7:35LP^ 10:15B 13:00 b 14:55Lv^ 15:40F 17:10 Cn 18:20+P 20:00+
2 Babsk 8:55bv^ 10:50b^ 13:55b^ 19:557E ^Oznaczenia kursów:

F - kursuje w dni robocze
+ - kursuje w niedziele i święta
m - nie kursuje 24,31.XII, 2.I, 12.VI, 10.XI
S - kursuje dni nauki szkolnej
A - nie kursuje w niedziele i święta
E – nie kursuje w wakacje i ferie w d.robocze
C – kursuje w soboty niedziele i święta
^ - kurs wykonywany przez innego przewoźnika
k - ulega likwidacji z dniem 1.04.2010 r
e - nie kursuje w okresie ferii letnich
a - nie kursuje 2.I,1.V,11VI,12.VI,15.VIII
2,5,6,7,1 – kursuje poszcz.dni tygodnia
P - kurs pośpieszny
b - nie kursuje B.Ciało 11.XI, 1V
i - kursuje 01.11
B -  kursuje codziennie oprócz sobót
W - kursuje w wakacje i ferie  dni robocze
j - nie kursuje 23.XII
ł - kursuje w dniu 1,4,6,7 w okr. 21.06-31.08
h - nie kursuje w pierwszy dzień Wielkanocy
N – nie kursuje 25.XII i pierwszy Dz.Wielkanocy
L – nie kursuje w święta Wielkanocy, Bożego Narodzenia i Nowy Rok
D – nie kursuje 24,25,26,31.XII,01.I,.W. Sobota I,II Dz. Wielkanocy
U – nie kursuje 25.XII, 01.I 1-dzień Wielkanocy
n - nie kursuje 24 i 31.12 i w W.Sobotę
ż- kursuje w dniu 1,2,5,7 w okresie od 22.06-01.09
kolor czerwony - kursy pośpieszne