ważny od dnia 15.12.2015 r.
Rawa Mazowiecka
PRZYJAZDY I ODJAZDY

PRZYJAZDY DOKĄD Stanowisko PRZEZ ODJAZDY
7:00 S 9:25d 13.20D 17.00D Biała Rawska 2 Babsk 11:50D 15:30D 17:00 S
7:35D 9:35S 15:05D 16:33S 17:45S Biała Rawska 2 Lesiew 5:30S 6:20D 7:45D 12:30S 13:50D 16:15D
7:25D 15:35S Brzeziny 1 Radwanka,Koluszki 14:40 D
Brzeziny 1 Jeżów 16:00 S
10:03d Grójec 2 Lesiw,Biała R. 11:00d^
9:10S Inowłódz 3 Chociw 12:30S
11:20(2,5) Jasień 4
10:30 (2,5)
8:53S Czerniewice 3
6:40S 13:40S
8:30S Cielądz 5 Pukinin 7:00S 13:25S
3:50PanKudowa Zdrój3Częstochowa, Opole10:30Pan
17:50bP Kudowa Zdrój 3 Tomaszów ,Wrocław 9:40 bP^
15:55Pan Lądek Zdrój 3 Tomaszów,Piotrków Częstochowa 21:15 Pan^
9:04E 14:10D 14:30E  19:15d 21:20 7c Łódź 1 Jeżów,Brzeziny 5:05D 8:00E^ 11:56E^ 15:30d^ 17:20 7c 
8:35D 15:47 5S 20:15Bm Łódź 1 Radwanka,Koluszki 8:00D 16:20Bm
8:25S Mszczonów 2 Kowiesy 6:55 S
8:13 S 15:33D Nowe Miasto 2 Babsk,Sadkowice 14:10S
12:05F Nowe Miasto 2 Regnów,Sadkowice 9:50D 12:20D - w wakacje skrócony do Lubani
10:50D Nowe Miasto 3 Rzeczyca 8:00D
11:51 D Nowe Miasto 2 Domaniewice, Cielądz 9:15E^
Nowe Miasto 2 Cielądz,Jankowice 15:20S
7:35S 17:05S Paprotnia 2 Lewin,Sadkowice 5:30S 15:35S
14:45D Piotrków Tryb. 3 Czerniewice,Toma. 8:50D 19:25bv^
7:35D 12:10D 13:30 2,5  Rzeczyca 3 Chociw 10:00D 12:30 (2,5) 15:20D
8:55 S (2,5) 13:20S 15:00S Regnów 2 Podskarbice Sz. 10:30(2,5)S
7:05S 12:35S 15:10 S Rossocha 5 Kurzeszyn 6:20S 12:00S 14:35 S
13:20DSadkowice2Lesiew, Biała R.10:20D
19:20S Sadkowice 2 Regnów 11:45S
9:35S Sadkowice 2 Regnów,Lewin 17:50S
13:20S 14:50S Sierzchowy 2 Podskar. Kaleń 7:00S
13:10F 14:55K Sierzchowy 4 Regnów,Cielądz 8:30D
7:30S 9:45F 16:35S 17:35S Sierzchowy 5 Cielądz,Sanogosz. 6:20S 11:55S 13:40D 15:30S 16:30S
5:27D  7:32D 8:42E 13:02D 20:12D Skierniewice 5 Nowy Dwór 4:40S 8:00E 10:20E 14:05D 15:20E 18:00D
6:45D 11:35D 15:35D 16:06D Skierniewice 5 Bus Stara Rawa 7:00D 12:00D
10:46d 14:21E 17:06d 18:11D Skierniewice 5 Stara Rawa 5:45D 6:35 6 9:10D 11:00S6 12:30d 17:20d
6:10S 7:30S 13:10S Skierniewice 4 Wilkowice 6:30S 8:00S 14:30S 15:45S 17:00D
7:51DK 9:06D 13:26 6 15:41S 17:36D Skierniewice 4 Wilkowice,Głuchów 7:45DK 12:10D 15:20DK
6:25S 7:356 10:55S Skierniewice 4 Głuchów 7:45S 15:20S

Skierniewice 5 Kurzeszyn, Rossocha 19:10D
15:25S6 Skierniewice 5 Linków,Rossocha 6:35S 16:15S
4:30an Suwałki 2 Warszawa, Ełk 02:05naP^
05:20am Szklarska Poręba 2 Piotrków,Wrocław 23:15 nP^
6:38bP 7:30De 10:45b 12:55b 14:35D 17:30D 18:20+ 19:54+ 20:40Dm 23:30 5m Tomaszów Maz. 3 Czerniewice, 5:30De 9:15 6d 10:44Bb 11:35b ^ 14:29 7d 14:35bv^ 15:20D 17:14Bd 18:20bv^ 20:20 7v^ 21:14 5dm 21:50+bv^
7:35Fm 15:35Fm Tomaszów Maz. 3 Chociw,Lipie 8:30Dm^ 16:00Dm^
Tomaszów Maz. 1 Żelechlinek 10:00D
07:55E 15:25L Warka 2 Biała R. Grójec 14:30E^ 19:15d^
02:05an Wrocław 1 Łódź, Sieradz 4:30 anP^

Wrocław 3 Czerniewice,Tomasz 13:25bn ^
8:53bP Wieluń 3 Tomaszów,Piotrków, 00:22 7e^ 15:52bP^

Warszawa 3 Babsk 6:40bP^
9:35N 10:30Pan 23:15Nn Warszawa dw. Zachodni 2
3:50Pan 5:25nP^ 17:50bP^
21:15Pan  Mszczonów 16:10 Pan^
9:23 6d 10:44Dd 13:20bn 14:29 7d 17:14d 18:14D 19:25d 21:14dm 23:18 7d Mszczonów Babsk 4:45Ed  10:15Bd 11:05bnP^ 13:00a 14:55bv^ 15:40Dm 17:10 Cb 18:16 7b 19:55 7d
00:20 7 11:35b 14:35b 15:50b 18:20b 20:20 7 21:50+b Babsk 8:55bv^ 10:50b^ 13:55b^ 19:557e^Oznaczenia kursów:

a - nie kursuje 25 XII i pierwszy Dz.Wielkanocy
b - nie kursuje w dniu 1 I , w pierwszy dz. Św. Wielkanocnych i w dniu 25 XII
c - nie kursuje 1 I, pierwszy dz.Św. Wielkanocnych oraz 25 i 26.XII
d - nie kursuje w święta Wielkanocy 25 i 26 XII i 1 I
e - nie kursuje w okresie ferii letnich
m - nie kursuje 24 i 31 XII
n - nie kursuje 24 i 31 XII  i Wielka Sobota
v - kurs przyśpieszony
1-4 - kursuje od poniedziałku do czwartku
2 - kursuje we wtorki
5 - kursuje w piątki
6 - kursuje w sobote
7 - kursuje w niedziele
A - kursuje od poniedziałku do piątku
B - kursuje od poniedz.do piątku oraz w niedziele
C - kursuje soboty niedziele i święta
D - kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
E - nie kursuje w niedziele i święta
K - kursuje w okresie wakacji i ferii szkolnych
L - kursuje w okresie ferii letnich
P - kurs pośpieszny
S - kursuje dni nauki szkolnej
G - kursuje w dni nieparzyste miesiąca z wyjątkiem 31
U - kursuje w dni parzyste, nie kursuje 28 III, 24,26 XII
^ - wykonuje inny przewoźnik
+ - kursuje w niedziele i święta

kolor czerwony - kursy pośpieszne