Komunikacja zwykła
Za odległość Bilety normalne Bilety ulgowe
Km Brutto 37% 49% 78% 95%
1-5 4,90 3,09 2,50 1,08 0,25
6-10 6,30 3,97 3,21 1,38 0,31
11-15 7,10 4,47 3,62 1,56 0,36
16-20 8,00 5,04 4,08 1,76 0,40
21-25 8,60 5,42 4,38 1,89 0,43
26-30 9,30 5,86 4,74 2,04 0,46
31-35 10,10 6,36 5,15 2,22 0,51
36-40 10,60 6,67 5,41 2,33 0,53
41-50 11,90 7,50 6,07 2,61 0,59
51-60 13,50 8,51 6,89 2,97 0,68
61-70 14,50 9,14 7,40 3,19 0,72
71-80 15,50 9,76 7,91 3,41 0,78
81-90 17,30 10,90 8,82 3,80 0,86
91-100 19,00 11,97 9,69 4,18 0,95
101-110 21,50 13,54 10,96 4,73 1,08
111-120 22,50 14,18 11,48 4,95 1,12
121-130 23,50 14,81 11,99 5,17 1,18
131-140 24,50 15,43 12,50 5,39 1,22
141-150 25,50 16,07 13,00 5,61 1,27

   
Bilety miesięczne
Ceny biletów miesięcznych wynoszą 34 krotność ceny biletu jednorazowego.

ceny i ulgi przewozowe
Opłaty za przewóz osób ustala się w zależności od odległości taryfowej po uwzględnieniu ewentualnych uprawnień podróżnych do korzystania z ulg przewozowych.
W przypadku biletów miesięcznych ulgi przysługują następującym osobom:
- ulga 37% - niewidomi, nauczyciele szkolni i akademiccy,
- ulga 49% - dzieci, młodzież szkolna i studenci,
- ulga 78% - dzieci niepełnosprawne,
W przypadku biletów jednorazowych ulgi przysługują następującym osobom:
- ulga 37% - dziecko 4 - 7 lat, niewidomy, inwalida wojenny i kombatant,
- ulga 49% - osoba niesamodzielna ( inwalida I gr.)
- ulga 78% - policjant na służbie, żołnierz żandarmerii wojskowej,dziecko niepełnosprawne i jego opiekun inwalida wojenny I grupy, żołnierz służby zasadniczej i dziecko do 4 lat (osobne miejsce).
- ulga 95% - przewodnik niewidomego,opiekun inwalidy wojennego I grupy i opiekun osoby niesamodzielnej

Do nabycia biletów imiennych miesięcznych szkolnych uprawnieni są:
- Dzieci i młodzież w okresie od rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej do ukończenia szkoły ponadpodstawowej publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej, nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia,na podstawie legitymacji szkolnej,
- Studenci do ukończenia 26 roku życia na podstawie legitymacji studenckiej wraz z dowodem osobistym lub innym dokumentem stwierdzającym wiek ucznia lub studenta.

-Bilety miesięczne ogólnodostępne i szkolne wydawane są z ważnością na okres miesiąca kalendarzowego
-Bilety miesięczne ogólnodostępne i szkolne mogą nabywać zbiorowo zakłady pracy,szkoły i uczelnie
- Cenę biletu miesięcznego ogólnodostępnego ustala się jako 34-krotność ceny biletu jednorazowego normalnego lub ulgowego dla właściwej tabeli opłat
-Dwóch i więcej uprawnień do ulg , wynikających z różnych tytułów, nie stosuje się równocześnie

Podstawa prawna: Zarządzenie Prezesa PKS w Skierniewicach Spółka z o.o nr 3/2010 z dnia 01.02.2013r.